Openingstijden Oud papier

Maandag 09.00 - 16.30
Dinsdag t/m Donderdag 12.30 - 16.30
Vrijdag 09.00 - 16.30
Zaterdag 09.00 - 15.00
Zondag Gesloten
Zoeken
Hoofdmenu
Submenu

Taakbeschrijvingen

Hieronder de functies met taakbeschrijvingen. De taakbeschrijving wordt zichtbaar zodra je op de functie klikt.

Teamleider

Je bent de ‘manager’ van het team en de contactpersoon tussen de spelers, de trainer, UDI’19 en andere verenigingen.

Je begeleidt het team op wedstrijddagen en toernooien en bezoekt regelmatig de trainingen. Daarvoor overleg je met de betreffende coördinator, vraagt oefenwedstrijden aan en regelt het vervoer bij uitwedstrijden. Je bent betrokken bij de teamindeling en houdt samen met de trainer beoordelingsgesprekken met spelers. Als er problemen zijn met de teamindeling of op het veld, los jij die op. Klik hier voor de teamleiderfolder van UDI’19.
Bovendien zorg je voor invulling van het digitale wedstrijdformulier.

Als een persoon de taak als teambegeleider wil gaan vervullen, dan zou betreffende persoon het werk en de verantwoordelijkheden met iemand kunnen delen. We spreken dan van een duobaan  De ‘duobaner’ gaat bij voorkeur zelf op zoek naar een 'maatje', maar als het nodig is kan de vereniging suggesties doen voor samenwerking.

Scheidsrechter

 • Je leidt wedstrijden, zorgt ervoor dat iedereen de regels naleeft en grijpt in als dat niet gebeurt.
 • Je zorgt ervoor dat het (digitale) wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld.
 • De coördinator scheidsrechters geeft aan welke wedstrijd je gaat fluiten. 
 • Je volgt of hebt gevolgd de basisopleiding ‘Scheidsrechter Veldvoetbal’.  Je kunt goed waarnemen en snel beslissen. Je houding is belangrijk: je moet zelfverzekerd zijn en je als  ‘manager van de wedstrijd’ opstellen.  
 • Kosten, verbonden aan de ‘Opleiding tot scheidsrechter’ zijn onder bepaalde voorwaarden voor rekening van UDI’19

Verzorger

Je begeleidt spelers bij hun fysieke gesteldheid. Je geeft ze advies over hoe ze blessures kunnen voorkomen en begeleidt ze daarbij voor, tijdens en na de wedstrijd.

Om goede begeleiding te kunnen geven is het noodzakelijk dat je een opleiding Fysiotherapie en/of Sportmassage hebt gedaan. Daarnaast is het belangrijk dat je discreet bent en goed met mensen om kunt gaan.

Sportmassage is een ideale basis voor iedereen die serieus met massage aan de slag wil. Tijdens de sportmassage opleiding wordt essentiële kennis opgedaan omtrent de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en komen uiteraard sportmassage en sportverzorging zowel theoretisch en praktisch uitgebreid aan bod. Hoewel de naam 'sportmassage' wellicht anders doet vermoeden mag en kan een sportmasseur iedereen masseren, mits gezond. Massage met een therapeutisch doel is voorbehouden aan fysio-, sport- en massagetherapeuten. Met een sportmassage-diploma op zak kun je een sportvereniging helpen.

Een sportmasseur is nooit uitgeleerd. Middels ons na- en bijscholingsaanbod investeer je ook na het afronden van je opleiding in je kennis en kunde en zul je altijd in staat zijn adequaat in te springen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Kosten verbonden aan na- en bijscholing zijn onder bepaalde voorwaarden voor rekening van UDI’19.

Bezetting wedstrijdsecretariaat

Je bent het gezicht van UDI’19 voor bezoekende verenigingen. Je ontvangt ze en helpt ze met alle zaken rondom de wedstrijd. Dit houdt in:

 • Verstrekken van de sleutel van kleedkamers en zicht houden op het gebruik ervan
 • ontvangen van tegenstanders en hen kleedkamer en veld wijzen
 • beantwoorden van vragen van ouders en spelers
 • standen bijhouden
 • In overleg met materiaalbeheerder materiaal voor wedstrijden regelen (hoekvlaggen, ballen e.d.)
 • Ontvangst van scheidsrechters  
 • Thee, evt. iets fris, brengen naar scheidsrechters in de rust
 • Na de wedstrijd scheidsrechters en eventueel leiders in het wedstrijdsecretariaat te woord staan en belangstellend vragen hoe het gegaan is.   
 • Ondersteuning bij invullen Digitaal Wedstrijd Formulier
 • Beantwoorden van Telefoon  
 • Uitslagen opzoeken in Sportlink en vermelden op UDI-site
 • Na afloop wedstrijden kleedkamers controleren en sluiten, ook van MFR
 • Mobiele telefoon en sleutels van de kleedkamers in MFR zetten en alarm inschakelen
 • Wedstrijdsecretariaat opruimen en de deur sluiten.

Wedstrijdcoördinator

UDI’19 is verplicht bij thuiswedstrijden een wedstrijdcoördinator aan te wijzen. Aan de functie van wedstrijdcoördinator zijn de volgende voorwaarden verbonden: Hij/zij moet tenminste 18 jaar zijn, moet lid zijn van de vereniging  en mag op de wedstrijddag niet worden gecombineerd met een andere functie.

Dezelfde persoon mag bij meerdere wedstrijden - die op hetzelfde moment worden gespeeld - actief zijn als wedstrijdcoördinator.

Hij geeft leiding aan de maatregelen die genomen moeten worden om de scheidsrechter te beveiligen. De wedstrijdcoördinator is daarom dan ook verplicht om zich bij aankomst van de scheidsrechter direct met hem in verbinding te stellen.

Medewerker Toernooidagen

De jeugdteams van UDI’19 spelen aan het eind van het seizoen 1 of 2 toernooien. UDI’19 wordt voor een groot aantal toernooien uitgenodigd. Daarnaast organiseert UDI’19 voor elke afdeling ook een toernooi.

Op deze toernooidagen zijn er allerlei werkzaamheden die verricht dienen te worden. De toernooicommissie verdeelt de werkzaamheden onder de vrijwilligers.

Lid commissie ‘sportiviteit en respect’

Als lid van de commissie ‘sportiviteit en respect’ behandel je voorkomende incidenten binnen UDI’19 die via de incidentenprocedure zijn aangebracht, dan wel waarvoor de incidentenprocedure op gericht is. Je hoort de partijen en tracht te bemiddelen. Je komt tot een uitspraak en eventuele sancties.

EHBO en Bedrijfshulpverlener

UDI’19 wil  minimaal één gediplomeerde EHBO-er of bedrijfshulpverlener aanwezig te laten zijn vóór, tijdens en na verenigingsactiviteiten. Dit mede gelet op het blessuregevoelige karakter van de (voetbal)sport in het algemeen. Naast de aanwezigheid van deugdelijke EHBO-voorzieningen moet er immers óók iemand zijn met de kennis en vaardigheid om daadwerkelijk eerste hulp te kunnen verlenen.

Zij hebben tot taak om bij een ongeval of noodsituatie de hulpverlening te organiseren en op gang te brengen. Want behalve het verlenen van de allereerste noodhulp zijn ook andere zaken niet minder belangrijk. Denk aan het inschakelen van andere hulpverleningsorganisaties zoals brandweer, politie en/of ambulancediensten.

Gevraagd wordt om bedrijfshulpverleners die een aantal keren in het seizoen de post ‘EHBO’ willen bemensen.
UDI’19 zorgt voor bij- en nascholing. Kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van UDI’19.

Medewerker activiteitencommissie

Meerdere malen per jaar worden zowel binnen de jeugd- als bij de seniorenafdeling activiteiten georganiseerd die naast het voetbal plaatsvinden. Denk in dit verband aan onder meer Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd, team van het jaar binnen de jeugdafdeling, kampioenen feest, open dag, kerstveiling. Gevraagd wordt naar mensen die één of meerdere keren in het seizoen ondersteuning willen bieden aan de activiteitencommissie.

Medewerker Kledingcommissie

De commissie is verantwoordelijk voor al het kledingmateriaal wat de vereniging gebruikt.

Zij zorgen onder meer voor:

 • Uitgifte en inname van kleding,
 • Bij inname controle op de kleding
 • In samenwerking met de sponsorcommissie aanschaf van nieuwe kleding
 • Beheer van de kleding
 • Beheer over schoonhouden kleding

Onderhoud accommodatie

Je bent maandag en/of vrijdagochtend werkzaam bij UDI’19 om

 • de accommodatie op orde te brengen
 • onderhoud aan de accommodatie te verrichten
 • onderhoud en schoonhouden van materialen

Materiaalverzorger

Je verzorgt de materialen die gebruikt worden op de trainingsavonden en in het weekend  tijdens wedstrijden. Tevens heb je de zorg over de uitgifte van materialen aan de teams.

Werkzaamheden vinden plaats in het weekend overdag en door de week in de avonduren. Op maandag- en vrijdagochtend is het vooral schoonmaken en repareren van diverse materialen. Afhankelijk van uw beschikbare tijd wordt u ingeroosterd.

Inzameling oud papier

U ziet er op toe dat het ‘oud papier’ op de gewenste plaats in de papiercontainer neergelegd wordt. Afhankelijk van uw beschikbare tijd wordt u ingeroosterd.

Steward

Je ziet toe en controleert tijdens officiële wedstrijden of de supporters/toeschouwers zich gedragen volgens de regels die gelden op de UDI-accommodatie. U draagt bij aan de veiligheid van toeschouwers, spelers en scheidsrechters. Afhankelijk van uw beschikbare tijd wordt u ingeroosterd.

 

rksv UDI'19/Beter Bed © 2017
Deze site is ontwikkeld door ID and more in samenwerking met Actv8
Twitter | Facebook | RSS | Sitemap | Disclaimer

Bezoekadres
Parklaan 4
5404 NH Uden
Plan uw route

Postadres
Postbus 719
5400 AS Uden
algemeen@udi19.nl

Sitemap

rksv UDI'19/Beter Bed

Bezoekadres: Parklaan 4, 5404 NH Uden
Postadres: Postbus 719, 5400 AS Uden