ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen

Op maandagavond 29 mei a.s. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. De aanvang is 20.00 uur in ons clubhuis. Dit is tevens de uitnodging voor het bijwonen van de vergadering.

 

Toegang tot en besluitvorming in de algemene ledenvergadering:

 • Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Jeugdleden hebben geen toegang doch kunnen zich laten vertegenwoordigen door een wettelijk vertegenwoordiger. Ieder seniorlid heeft 3 stemmen, ieder jeugdlid heeft één stem, welke kan worden uitgebracht door diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigde ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Agenda

 1. Opening
 2. Aanschaf LED-scherm
 3. Uitleg visie 2017-2020/2025
 4. Extern gebruik kantine UDI'19
 5. Rondvraag

Toelichting bij agenda ALV UDI’19 29 mei 2017

Agendapunt 2

Aan de Ledenvergadering wordt een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het plaatsen en aanschaffen van een digitaal Informatie-Scorebordscherm. Een zogenaamd Ledscherm. Dit scherm van 3 bij 5 meter komt op een draaibare paal van zo’n tien meter hoog bij het hoofdveld. Tijdens wedstrijden functioneert het als scorebord en tevens biedt het de mogelijkheid om er reclameboodschappen op te tonen: dia’s maar ook bewegende beelden. Tijdens de openingsuren van ons complex biedt het de mogelijkheid doorlopend informatie en (reclame)boodschappen te geven. Een ietwat vergelijkbaar bord staat aan het begin van de Industrielaan bij het Shelltankstation.

De aanschaf en plaatsing van het bord komt op zo’n € 36.000 uit. Het wordt volledig betaald door drie sponsoren die in ruil daarvoor reclame krijgen. De geldschieters zijn Tronix Lighting B.V (Benito van Dijk),  Workpol Afbouw BV (Theo van Gerwen) en Viewgres.nl (Motalib Weijers). Daarnaast werft de sponsorcommissie extra sponsoren om hun uitingen betaald op het scherm te laten zien. De eerste contracten daarvoor zijn onder voorbehoud van plaatsing gesloten. Afspraak met de financiers van het project is, dat de jaarlijkse opbrengst gedeeld wordt door de vier partijen: de drie sponsoren en UDI’19. Tussen twee en acht jaar zijn de paal en scherm terugbetaald afhankelijk van het aantal externe sponsoren. Bij 15 sponsoren extra is dat al in drie jaar het geval. Na terugbetaling op basis van 0% rente zijn paal en scherm eigendom van UDI’19 en komt de opbrengst van de exploitatie volledig ten goede aan onze vereniging. Het onderhoud en het bijhouden van de informatie is om niet geregeld. De elektriciteitskosten bedragen op jaarbasis naar inschatting zo’n € 500. Daarmee is dit voor UDI’19 een lucratief voorstel.

De sponsorcommissie is er enthousiast over en ziet mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe inkomstbronnen. In de regio lopen we met deze ontwikkeling voorop. Het bestuur adviseert met het voorstel in te stemmen.

Agendapunt 3

Het bestuur heeft een actuele uitwerking gemaakt van het beleid waarvoor de vereniging staat. In de visie van UDI’19 is het volgende opgenomen:

Ruimte geven aan leden om het beste uit zichzelf te halen en optimaal plezier te beleven aan het voetballen, passief en actief !!!

Dat doen we aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 •     Voetbal (plezier en prestatief hand in hand)
 •     Financieel gezond
 •     Groen (duurzaamheid)
 •     Sociaal (Maatschappelijk nemen we het voortouw)
 •     Gezondheid (gezonde voeding info èn pro-actief drugs weren)

Tijdens de ledenvergadering zal op bovenstaande een toelichting worden gegeven waar elementen van het technisch, organisatorisch, financieel, communicatie-, sponsor-, horeca- , accommodatie- en maatschappelijk beleid worden besproken. De leden wordt gevraagd daar kennis van te nemen en uiteraard bestaat de mogelijkheid om daar vragen over te stellen.

Agendapunt 4

UDI’19 heeft een concept-overeenkomst gesloten met de Buitenschoolse kinderopvangorganisatie BSO XXS die doordeweeks overdag gebruik gaat maken van onze kantine en mogelijk delen van de accommodatie. Het bestuur wil de leden daar 29 mei over informeren. Ter kennisneming.

 

Deel dit artikel

Advertentie
Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.