ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen1
UDI19
CSU

Voortgang Ontwikkeling meiden- en vrouwenvoetbal binnen UDI’19/CSU

- Algemeen - Vrouwen

Inmiddels al weer ruim een jaar geleden is UDI’19/CSU gestart met het Ontwikkelingsprogramma Vrouwen- en Meidenvoetbal van de KNVB.Hoewel wellicht niet altijd zichtbaar voor de mensen die niet direct betrokken zijn bij dit project zijn er toch flinke stappen gezet welke zorgen voor een verdere integratie van het Vrouwen- en Meidenvoetbal binnen onze Vereniging.

Dit uiteraard geheel in lijn met de insteek van het Ontwikkelingsprogramma, maar passende binnen de kernwaarden waar UDI’19 voor staat.

Middels dit bericht willen wij als Commissie Ontwikkelingsprogramma Vrouwen- en Meidenvoetbal u graag kort informeren over de ontwikkelingen die sindsdien zijn doorgemaakt en nog steeds doorgaan.

Vanuit het ontwikkelingsprogramma van de KNVB hebben we via een analysegesprek, waarbij vele vrijwilligers van onze vereniging uit diverse disciplines aanwezig waren, een analyserapportage ontvangen waarin duidelijk werd waar UDI’19 als vereniging ten aanzien van het Vrouwen- en Meidenvoetbal staat, waar we naar toe willen en hoe we dat zouden kunnen bereiken.

Daaropvolgend heeft er met de KNVB een groeigesprek plaatsgevonden waarin de gewenste situatie van onze vereniging in kaart is gebracht.

Uitgangspunt hierbij was dat de missie en kernwaarden van UDI’19 zouden worden behouden.

Ruimte geven aan alle leden om het beste uit zichzelf te halen en optimaal plezier te beleven aan het voetballen, zowel actief als passief.

 • Focus nr. 1                               =          verenigingsbreed opleiden
 • Verenigingsbreed opleiden       =          talentontwikkeling voor iedereen

De commissie Ontwikkeling Vrouwen- en Meidenvoetbal is vervolgens aan de slag gegaan hetgeen heeft geresulteerd in een actieplan voor de komende 3 jaren. De acties zijn beschreven en geprioriteerd met het oog op de gewenste situatie.

De belangrijkste speerpunten uit dit actieplan zijn:

 • Werven en behoud
 • Communicatie en marketing/promotie
 • Doorstroom vanuit de jeugd naar senioren/Vr1

We streven naar een aantal van tenminste 250 actieve leden in het Vrouwen- en Meidenvoetbal die zowel recreatief als prestatief en zowel in gemengde teams als in meidenteams hun favoriete sport bij onze vereniging uitoefenen.

Hoe willen we dat gaan bereiken:

 • Kennis op doen:
  Dit kan bijvoorbeeld door het bezoeken van andere verenigingen en het bijwonen van bijeenkomsten van de KNVB welke in het kader van het ontwikkelingsprogramma met regelmaat op locaties door het gehele land worden georganiseerd. Zo zal er in het najaar 2020 een bijeenkomst op ons eigen sportpak plaatsvinden waarbij verschillende deelnemers aan het Ontwikkelingsprogramma aanwezig zullen zijn om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
   
 • Organiseren van activiteiten gericht op het meiden en vrouwenvoetbal:
  Het afgelopen seizoen zijn diverse activiteiten ontplooit met als doel om de betrokkenheid bij onze afdeling verder te vergroten.
  Zo waren daar bijvoorbeeld de pilot met pupil van de wedstrijd bij de 1e competitiewedstrijd van Vrouwen 1, de memorabele voetbalclinic i.s.m. Oranje O23,  de eerste editie van de UDI’19/CSU Top Girls Cup, de open meidentrainingen m.m.v. spelers VR1.
   
 • Publiciteit:
  Via de website van UDI’19, diverse andere (sociale) media, de wekelijkse wedstrijdverslagen van de wedstrijden van VR1 alsmede het kiezen van juiste momenten om het meiden en vrouwenvoetbal bij UDI’19 te promoten is getracht om onze leden deelgenoot te maken van de positieve ontwikkeling die het Vrouwen- en Meidenvoetbal binnen de vereniging doormaakt.
  Hierbij zijn wij ook van mening dat mond op mondreclame nog steeds het allerbelangrijkste is.

Gezien de lichte groei van het aantal actieve vrouwen en meiden die we in het afgelopen jaar hebben doorgemaakt en het niveau van de verschillende jeugdspeelsters en vrouwen die binnen UDI’19 actief zijn in de diverse jeugd- en senioren teams mogen we vaststellen dat het ingezette beleid met als doel om te groeien naar tenminste 250 actieve vrouwen en meiden in zowel prestatieve als recreatieve teams alsmede het zo hoog mogelijk voetballen met zelf opgeleide speelsters dan wel speelsters uit de directe omgeving van Uden langzaam haar vruchten begint af te werpen.

In de komende jaren zullen we doorgaan op de ingeslagen weg en we zijn dan ook erg verheugd dat in het nieuwe seizoen met Vrouwen 3 een nieuw senioren team haar opwachting gaat maken waarmee het aanbod van zowel recreatief als prestatief Vrouwenvoetbal verder wordt uitgebreid.

Zoals bekend, maken vele handen licht werk. Wij hebben de afgelopen periode gelukkig al veel hulp gehad van vrijwilligers bij de uitvoer van de activiteiten. Wij danken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd heel hartelijk en hopen dat zij in de toekomst ook hun steentje willen bijdragen in de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het traject of voelt u zich erg betrokken bij onze afdeling en wilt u zich op een of andere manier hiervoor inzetten dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze commissieleden.

Namens de leden van de ontwikkelingscommissie
Marion van Hoof
Inge Conway
Michel Theunisz
Harold van Zutphen

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.