ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen1
UDI19
CSU

Door de huidige overheidsmaatregelen is het helaas niet mogelijk om de geplande Algemene Ledenvergadering op maandag 30 november a.s. in de kantine op sportpark Parkzicht te organiseren.

Conform de statuten van UDI'19 moet de ALV van de vereniging binnen zes maanden na verstrijken van het verenigingsjaar (1 juli - 30 juni) gehouden worden. Echter gezien de huidige ontwikkelingen verwachten we niet aan deze termijn te kunnen voldoen. Het heeft namelijk onze voorkeur om de ALV fysiek te laten plaatsvinden en niet in digitale vorm. Vandaar dat wij als bestuur hebben besloten gebruik te maken van de spoedwet en daarmee de mogelijkheid om de ALV uit te stellen (max 4 maanden).

Tot op heden hebben we nog geen nieuwe datum gepland. Dit vanwege de onzekerheid over het routeplan van de overheid omtrent de maatregelen. Mocht het binnen de gestelde termijn van de spoedwet niet mogelijk zijn om een fysieke ALV te organiseren dan gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor een digitale ALV.

Natuurlijk zullen we jullie tijdig infomeren over de ontwikkeling omtrent de ALV.

Met vriendelijke groet,
Ben Vogels
Secretaris UDI'19

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.