ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen

Dit voorjaar heeft Directeur Coöperatieve Rabobank Erik Jansen de sponsorovereenkomst tussen Rabobank en UDI’19/CSU verlengd. De huidige overeenkomst is hiermee verlengd tot en met einde van seizoen 2021-2022.

Wij zijn bijzonder verheugd met de verlenging en de handreiking van Rabobank om de toekomstige samenwerking verder vorm en inhoud te geven. UDI’19/CSU is naast de loyaliteit van haar leden en nu vooral met het wegvallen van horeca inkomsten ook afhankelijk van onze trouwe begunstigers.

“Mede door deze steun kan UDI’19/CSU verder bouwen en invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheden waarbij kennis en professionele ondersteuning onontbeerlijk is”, aldus voorzitter Ben Tuithof. Hij vervolgt: “Dankzij de ondersteuning van Rabobank hebben we de afgelopen jaren het RESPECT project  geïmplementeerd en heeft de UDI’19/CSU opleiding sinds 2018 de status van KNVB gecertificeerd regionaal opleidingscentrum bereikt. Hier mogen we samen trots op zijn!”

De komende jaren gaat Rabobank haar maatschappelijke rol bij lokale clubs en verenigingen op een andere wijze invullen. Met als doel om het verenigingsleven in de regio meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Niet alleen door een mogelijke jaarlijkse financiële bijdrage via Rabo ClubSupport, maar vooral door het delen van kennis en netwerken. Erik Jansen: “We willen clubs en verenigingen gerichter gaan helpen door ondersteuning bij maatschappelijke en praktische vraagstukken die binnen een vereniging leven. Dat kan via een 1-op-1 begeleidingstraject, of via workshops en webinars, zolang we maar helpen om problemen op te lossen of kansen te creëren”.

Ben Tuithof: “Wanneer het sponsorcontract volgend jaar eindigt gaan we als UDI’19/CSU meedoen met het succesvolle Rabo ClubSupport, waardoor de langdurige samenwerking met Rabobank ook in de toekomst blijft bestaan”.

Deel dit artikel

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.