ProgrammaUitslagenAfgelastingen

Sportiviteit en Respect

Incident melden? Vul het meldingsformulier in  

De commissie Sportiviteit en Respect bestaat sinds februari 2013. Deze werkgroep is in het leven geroepen omdat er nogal wat incidenten in en rondom de velden plaatsvinden. In sommige gevallen is het woord incidenten niet toereikend voor wat er daadwerkelijk gebeurt. Doel is om al onze leden bewust te maken dat we het spelletje voor ieders plezier doen, immers: als we allemaal normaal doen, is en blijft voetbal erg leuk.

De sportiviteit en respect commissie is een door Algemeen Bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een waarden- en normenbeleid. Handelen naar Waarden en Normen vereist een mentaliteit van alle leden die bij UDI’19/CSU past. Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle UDI’19/CSU leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven. Het algemeen Bestuur van voetbalvereniging UDI’19/CSU vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat UDI’19/CSU als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

De commissie bestaat uit Sophie v.d. Burgt, Carla Doeleman, Arjan Eekel, Roald v. Hout, Feroz Moeniralam, Geert v.d. Zanden, Arjen Zomers, Jan v. Asseldonk (bestuurslid), Marijke Boekelder (secretaris) en Marie-Louise v.d. Burgt (voorzitter).

Contact via: sportiviteitenrespect@udi19.nl

Respect project samen met Rabobank Uden/Veghel

Samen met de Rabobank is UDI'19 bezig om een respectvol en prettig sportklimaat voor onze leden te realiseren! Samen met de voetbalverenigingen uit de Regio en twee hockeyclubs is er een samenwerking ontstaan die een respectpunt willen zijn. Ook Marcel van Herpen is bij dit project aangesloten en hij wil graag zijn visie met jullie, leiders en trainers, delen. Het filmpje is erg de moeite waard!

 

 

Wat doet de commissie?

De Commissie Sportiviteit & Respect is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen en waardenbeleid.Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:

  • Het toetsen van de statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag. Deze statuten dienen te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.
  • Het bewaken en toetsen van gedragsregels.
  • Het bewaken en toetsenvan een incidentenprocedure en een sanctiereglement.
  • Het ondernemen van initiatieven om normen en waardenbeleid binnen de vereniging te implementeren en bekendheid te geven.
  • Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden.
  • Verslaglegging aan het bestuur.
  • Het onderhouden en zo nodig bijstellen van het normen en waardenbeleid.

De basiswaarden van UDI’19 zijn:

PLEZIER
RESPECT
EERLIJKHEID
BETROKKENHEID
SPORTIVITEIT

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.