In Memoriam: JACQUES PRINSSEN

19-12-2020 Algemeen

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons gewaardeerd lid JACQUES PRINSSEN. Afgelopen woensdag (16/12) is hij overleden, Jacques bereikte de respectabele leeftijd van 88 jaar.

Vorig jaar hebben wij nog ruimschoots stilgestaan bij zijn 60-jarig lidmaatschap. Wij verliezen in Jacques een trouw supporter van ons vaandelteam. Voorheen was hij altijd te vinden op de tribune met zijn trouwe vrienden en nadien voor de gezellige babbel in het clubhuis, jammer dat we van hen allen intussen afscheid hebben moeten nemen.
In het verleden was Prinssen Sanitair & Verwarming jarenlang sponsor van onze vereniging.

“Jacques, bedankt voor je aanwezigheid en support aan ons vereniging;

 “ RUST ZACHT ”

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote, zijn kinderen met hun partners, kleinkinderen en achterkleinkind, familieleden, vrienden en bekenden van Jacques. Wij wensen hen sterkte toe.

Bestuur en Leden UDI'19


Afscheid:

Vanwege de huidige omstandigheden wordt in besloten kring afscheid genomen.