ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen4
UDI19
CSU

Sportiviteit en Respect

Incident melden? Vul het meldingsformulier in  

Wij, als Commissie Sportiviteit en Respect, willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij bestaan uit een groep enthousiaste vrijwilligers van UDI’19/CSU en we zijn in het leven geroepen (in 2013) om de sportiviteit en het respect in onze vereniging te bevorderen, te bewaken en over te brengen aan vrijwilligers, spelers, tegenstanders, ouders en bezoekers.

Er kunnen zich natuurlijk altijd incidenten voordoen op en rondom de velden. Denk hierbij aan onsportief gedrag, discriminatie of iets dergelijks. Soms kun je dit probleem niet zelf oplossen en is er ondersteuning nodig van onze commissie. In veel gevallen kunnen we meedenken aan een oplossing van het probleem.

Ons uitgangspunt is dat veel zaken al door uzelf opgelost kunnen worden. Indien dit niet het geval is dan adviseren wij u om de geconstateerde misstand in eerste instantie bij het wedstrijdsecretariaat te melden. Bij een thuiswedstrijd kan het wedstrijdsecretariaat van UDI’19/CSU  u verder helpen; in geval van een uitwedstrijd kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat van de vereniging waar de wedstrijd is gespeeld. Indien dit niet tot een oplossing leidt, dan is onze commissie bereid om het incident over te pakken. Indien er een probleem wordt ervaren binnen het eigen team dan kunt u dit in eerste instantie melden bij de betreffende groepsleider. De commissie Sportiviteit en Respect zal indien nodig worden ingeschakeld om een bemiddelende rol te spelen.

Hoe gaan wij te werk:

Na het invullen van het meldingsformulier proberen wij binnen 24 uur contact met u op te nemen. We werken hierbij volgens een vastgelegd protocol.

Binnen UDI’19/CSU hebben we Sportiviteit, Respect, Plezier, Eerlijkheid en Betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Bij evenementen willen wij bij alle bezoekers onder de aandacht brengen dat onze verenging deze waarden hoog in het vaandel heeft staan. De commissie is bereikbaar via sportiviteitenrespect@udi19.nl en telefonisch op 06-24484654

Wij rekenen op een Sportief en Respectvol seizoen. Gezien de omstandigheden zal het een bijzonder seizoen worden, maar we zien het vol vertrouwen tegemoet.

Groetjes,
Commissie Sportiviteit & Respect

De commissie bestaat uit Henrita van Hek, Geert v.d. Zanden, Ingrid Abels, Ton Wijdeven, Willy Hoogaars, Marijke Boekelder (secretaris) en Marie-Louise v.d. Burgt (voorzitter).

 

 

Wat doet de commissie?

De Commissie Sportiviteit & Respect is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen en waardenbeleid.Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:

  • Het toetsen van de statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag. Deze statuten dienen te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.
  • Het bewaken en toetsen van gedragsregels.
  • Het bewaken en toetsenvan een incidentenprocedure en een sanctiereglement.
  • Het ondernemen van initiatieven om normen en waardenbeleid binnen de vereniging te implementeren en bekendheid te geven.
  • Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden.
  • Verslaglegging aan het bestuur.
  • Het onderhouden en zo nodig bijstellen van het normen en waardenbeleid.

De basiswaarden van UDI’19 zijn:

PLEZIER
RESPECT
EERLIJKHEID
BETROKKENHEID
SPORTIVITEIT

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.