ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen
UDI19
CSU

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat alle vrijwilligers die direct met jeugd werken een VOG dienen in te leveren.

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Wij vinden dat UDI’19, als grote vereniging , een voortrekkersrol moet vervullen op tal van gebieden en daar hoort zeker de VOG bij. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze vereniging kan uitoefenen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) eigenlijk?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval bijvoorbeeld training geven  bij een jeugdteam. Het gaat dus om vrijwilligers die direct contact hebben met onze jeugdleden. De VOG wordt alleen voor dit specifieke doel aangevraagd. Daarnaast is de VOG ook alleen geldig voor uw functie bij UDI’19. Dus als iemand om andere redenen bij Justitie bekend is – verkeersboetes, (kleine) misdrijven, witwassen enz. enz. – en daarvoor een veroordeling of taakstraf heeft gehad, dan speelt dat geen rol in het afgeven van de VOG voor het doel om met kinderen te mogen werken. Dat heeft er ook immers niets mee te maken en dat wordt dan ook niet vermeld of gemeld.

Voor wie wordt een VOG gevraagd ?

De VOG wordt aangevraagd voor alle train(st)ers en leid(st)ers die actief zijn bij de jeugd, kidsclub, vrouwen/meiden en G-voetbal. Ook de jeugdige trainers,  leiders en stagiair(e)s die actief zijn bij een jeugdteam én 16 jaar of ouder zijn moeten een VOG aanvragen.

Daarnaast zullen de vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van jeugdactiviteiten, leden van de commissie Sportiviteit & Respect, EHBO-ers én de vertrouwenspersonen die bij UDI’19 actief zijn een VOG moeten aanvragen.

Wat zijn de kosten van de VOG?

Het aanvragen van een VOG is gratis indien u dit digitaal doet; via de gemeente zijn hier kosten aan verbonden, die niet worden vergoed.

Hoe wordt de VOG aangevraagd en wat moet u doen?

De procedure wordt in gang gezet door de secretaris van UDI’19. U ontvangt tegelijkertijd van hem een mail, waarin staat vermeld dat u van het ministerie een link zult ontvangen om, met behulp van uw DigiD, de VOG aan te vragen.

Inleveren van de ontvangen VOG bij UDI’19.

Het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag) onderzoekt de aanvraag, waarbij alleen gekeken wordt naar het doel waarvoor de aanvraag is ingediend. In dit geval de omgang met minderjarigen. Na goedkeuring ontvangt u de VOG per post. Het origineel deponeert u in de bus in de koffiehoek in ons clubhuis.

Hoe lang is de VOG geldig?

De VOG is vijf jaar geldig; hierna wordt de procedure herhaald.

Mocht u meer informatie willen over de VOG of procedure kunt u de volgende website raadplegen: centrumveiligesport.nl of contact opnemen met de volgende bestuursleden:

Tini van Hek
Bestuurslid Vrijwilligerszaken
vrijwilligerszaken@udi19.nl

Joost van Oort
Secretaris
algemeenbestuur@udi19.nl

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.