ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen
UDI19
CSU

Disclaimer

Deze pagina's vormen de officiële internetpagina van UDI'19/CSU.

Internet
Gepubliceerde informatie op internet (www.udi19.nl) is uitsluitend bedoeld ter inzage. Er berust Copyright (2002-2023) voor UDI'19/CSU op alle documenten van de vernoemde webpagina's. Zonder nadrukkelijke toestemming van UDI'19/CSU is het doorgeven en gebruiken van deze informatie voor andere doeleinden is verboden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Downloads
Alle door UDI'19 aangeboden dowlnoads zijn geheel voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan voortvloeien uit het downloaden, het installeren, het opslaan of het gebruiken van software of inhoudselementen van onze website die niet aan ons te wijten is. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van functionaliteit uit die door virussen of wormen wordt veroorzaakt.

Links naar andere websites
Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat wij geen controle en invloed meer hebben over de inhoud van die andere website. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud.

Privacy

UDI'19 verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. UDI'19 gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen. Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft.

Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Social Media
UDI'19 gebruikt Instagram, Twitter en Facebook als officiele sociale media. Het delen van onze Twitter-berichten (re-tweets) of delen van onze Facebook-berichten mag u ten allen tijden doen. Op de reacties van derden of tweets met hashtag #UDI19, hebben wij geen controle en invloed meer. UDI'19 aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud van derden.

E-mail
De informatie verzonden als elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en hen die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, alsmede ieder ander handelen met betrekking tot de inhoud van de informatie verzonden met dit elektronische bericht, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en dit elektronische bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen. UDI'19/CSU staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

UDI'19 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 

Copyright en correspondentieadres

UDI '19/CSU
Bezoekadres: 
Parklaan 4, Uden

Correspondentieadres:
Gruunsel 23
5404 PS Uden

Telefoon (0413) 264529
E-mail  algemeen@udi19.nl

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.