ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen
UDI19
CSU

Ereleden & Leden van verdiensten

Op deze pagina vind je alle eervoorzitters, ereleden en leden van verdiensten van de vereniging. Bovendien eert UDI'19 elk jaar een trouwe vrijwilliger door de "Vrijwilliger van het Jaar" uit te reiken. Sommige leden van UDI'19 zijn ook door de KNVB erkend voor hun verdiensten voor de club of KNVB, deze staan op de pagina "KNVB Onderscheidingen".

Erevoorzitter/Ereleden

Hieronder volgt een overzicht van de leden van de vereniging welke voor hun bijzondere verdiensten door het Algemeen Bestuur zijn gehuldigd als Erevoorzitter of Erelid. Achter de naam staat tussen haakjes het jaar waarin de benoeming heeft plaatsgevonden.

Erevoorzitter

H. Salome (2009)

In de periode van 1994 t/m 2009 was Henk voorzitter van de vereniging. Met deze periode van vijftien jaar is hij tevens de langst zittende voorzitter die UDI tot op heden heeft gehad. Recht vanuit het bedrijfsleven en met de ervaring van het voorzitter zijn van een grote voetbalvereniging in het westen van het land was Henk de juiste man op de juiste plaats. Een rustige persoonlijkheid welke veel betrokkenheid toonde bij de vereniging en voor eenieder binnen de vereniging bereikbaar was.

Ereleden

M. Boselie (2011)

Mario is een markante verschijning binnen de vereniging die bijna achtentwintig jaar in diverse (bestuurs)functies actief is geweest binnen de vereniging. Naast lid van de TC was hij ook actief bij de organisatie van diverse evenementen binnen de vereniging, was jarenlang verantwoordelijk voor horeca en vervulde een actieve rol binnen het sponsorgebeuren. Werd eerder al in 2007 benoemd tot lid van verdienste.

M. van de Burgt (2018)

Mark van de Burgt is 12 jaar penningmeester van onze vereniging geweest. Onder zijn leiding en volgens zijn motto ‘’Je kunt geld beter zelf besteden dan aan de geldverstrekker geven’’ groeiden we uit tot een financieel stabiele vereniging. Tijdens de algemene ledenvergaderingen legde hij altijd haarfijn uit hoe de geldzaken van de club in elkaar staken. Dit gaf hij weer aan de hand van grafieken die bij de aanwezigen bewondering opwekten. Naast zijn rol als penningmeester was Mark ook actief in andere diverse functies zoals scheidsrechter en medeorganisator van de activiteiten in het clubhuis. Ook was hij lid van de commissie 100 jaar UDI’19. Kortom, een grote aanwezigheid bij de vereniging, wat Mark een vraagbaak maakt voor menigeen.

J. Donkers (2002)

In 1976 werd Jan leider binnen de seniorenafdeling en in 1978 maakt hij de stap naar voorzitter van de seniorenafdeling. Jan was jarenlang het gezicht van de seniorenafdeling omdat hij ook actief was bij de opvang van scheidsrechters en bezoekende teams voor de zondagdienst. Daarnaast was Jan negentien jaar verantwoordelijk voor het keuren van de wedstrijdvelden op zondag. Werd eerder in 1994 benoemd tot lid van verdienste.

J. van Duijnhoven (2022)

Al bijna vijftig jaar lang heeft Jos de contributie-administratie van onze vereniging bijgehouden. Aanvankelijk handmatig, maar gelukkig maakte de computer het werk van Jos later  iets eenvoudiger. Natuurlijk waren de penningmeesters in al die jaren enorm blij met de hulp, die zij van Jos mochten ontvangen. Jos is n.l. altijd heel punctueel en plichtsgetrouw, dus iemand waar je echt van op aan kunt. In 2000 werd Jos voor al dit vrijwilligerswerk benoemd tot Lid van Verdienste en in 2013 ontving hij ook al een KNVB-onderscheiding.

D. van Eijl (1995)

Minus werd in 2000 gehuldigd voor zijn 25-jubileum als bestuurslid van de vereniging. De langste tijd daarvan was hij secretaris (en vice-voorzitter) van het Algemeen Bestuur waarbij hij drie maal te maken kreeg met een bestuurscrisis. Voor zijn aantreden als secretaris heeft Minus ook ruim tien jaar eerst de jeugdzaken en vervolgens de seniorenzaken behartigd binnen het Algemeen Bestuur. De allerkleinsten van onze vereniging strijden inmiddels al weer enkele jaren aan het het einde van het seizoen om de Minus van Eijl Trofee.

F. Mikkers (2022)

Frans werd lid in 1975 lid van UDI’19 en  was aanvankelijk jarenlang actief binnen de jeugdafdeling als leider en lid van het jeugdbestuur. Daarin kreeg hij o.a. de zorg voor het jeugdbudget in zijn takenpakket. Later ging Frans de penningmeester in het A.B. ondersteunen. Als medewerker administratie heeft hij veel werk voor dat bestuurslid uit handen genomen, iets waarvoor de penningmeesters Frans heel dankbaar waren. Natuurlijk heeft Frans voor dit vrijwilligerswerk waardering gekregen. Zo werd hij in 1981 benoemd tot Pineut en in 2007 tot Lid van Verdienste.

M. Timmers (2018)

Tinie is al 43 jaar lid van de vereniging en vervult al tientallen jaren de rol van wedstrijdsecretaris voor de seniorenafdeling. Hij is erg secuur en punctueel en coördineert op die manier alle wedstrijdzaken bij de senioren, vrouwen en de jeugd. Hij verzorgt nog langer de ledenadministratie, ook dit doet hij zeer consciëntieus. Hij verzorgt de correspondentie met de KNVB zodat alles vlekkeloos verloopt. Als bevlogen wedstrijdsecretaris is Tinie een vraagbaak voor zowel UDI’19 als andere verenigingen en wordt zelfs door de KNVB wel eens om advies gevraagd. Tinie is bijna dagelijks bezig met deze taak en hij doet dit naar volle tevredenheid. In 1994 is hij door de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste en in 2009 heeft hij de Gouden speld van de KNVB ontvangen.


Erevoorzitter & Ereleden welk ons helaas ontvallen zijn

 


Erevoorzitter

M.H. Janssen (1986) † 9-01-2020

Tiny Janssen heeft vanaf 1964 bijna twintig jaar deel uit gemaakt van het Algemeen Bestuur. In eerste instantie gestart als afgevraadigde van de jeugd werd hij later secretaris en uiteindelijk is hij tien jaar voorzitter geweest van de vereniging. De laatste jaren is hij vooral bekend vanwege zijn rol als afsluiter bij de rondvraag van de jaarvergadering waarin hij op de hem zo kenmerkende wijze steeds weer terugblikt op de zaken welke dat jaar in positieve of negatieve zin de revue zijn gepasseerd.

 


Ereleden

J. v.d. Burgt (1945)

Jan maakte in de periode van 1932 t/m 1945 deel uit van het Algemeen Bestuur als penningsmeester. In de midden jaren zestig kwam hij nog even terug in het bestuur als verantwoordelijke voor PR-zaken en later ook materiaalbeheer. Vanaf 1971 was Jan gedurende tien seizoenen verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het clubhuisbeheer waar hij zelf vele uren achter de bar heeft doorgebracht om eenieder van de gewenste versnaperingen te voorzien.

Th. Hoogaars (1945) 

Theo maakte vanaf 1932 t/m 1945 deel uit van het Algemeen Bestuur. Eind jaren zestig begin jaren zeventig is hij verder nog een jaar of acht actief geweest bij de organisatie van de wekelijkse kaart- en kienavonden.

J. Kempkens (1945)

Jan was in de periode van 1932 t/m 1945 lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging.

B. van de Berg (van foto uit 1959 tijdens 40-jarig jubileum) †

Bernard had in het verleden zitting in het bestuur en is benoemd tot Erelid voor zijn grote verdienste voor de vereniging.

E. Hendriks (van foto uit 1959 tijdens 40-jarig jubileum) †

Eduard maakte deel uit van het Algemeen Bestuur van de vereniging.

A. Schultheis (van foto uit 1959 tijdens 40-jarig jubileum) †

August was in 1922 voorzitter toen twee Udense verenigingen fuseerde in één vereniging en doorgingen onder de naam UDI'19.

H. van Elk (van foto uit 1959 tijdens 40-jarig jubileum) †

Harrie was in 1932 voorzitter van de vereniging.

H. van Dijk (2004) † 18-10-2005

Henk was zestig jaar lid van de vereniging en is is al die jaren actief geweest als algemeen medewerker om het clubhuis, de velden en de rest van de accommodatie netjes in orde te houden. Samen met zijn vrouw en zoon waren zij vele jaren als supporter te vinden langs de lijn bij de selectieteams van zowel de jeugd als de senioren waarbij het niet uitmaakte in welke hoek van Nederland er gespeeld werd. Werd eerder in 1994 benoemd tot lid van verdienste.

G. v.d. Wetering (2004) † 22-11-2014

Al meer dan vijftig jaar is Gerrit actief in de loterij voor de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ook nu nog is hij bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal in touw voor de verkoop van lootjes voor de bal of andere prijzen. Daarnaast is Gerrit actief geweest bij vele nevenactiviteiten welke binnen de vereniging worden gehouden en handjes noodzakelijk zijn. Werd eerder al in 1994 benoemd tot lid van verdienste.

T. Nieuwboer (1990) † 19-05-2015

Tom heeft vanaf begin zeventiger jaren een aantal jaren deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur. Het meest bekend is hij echter van de jarenlange verantwoordelijkheid voor de materiaaluitgifte op trainings- en wedstrijddagen. Tom bereikte de mooie leeftijd van 98 jaar, was 57 jaar lid van onze vereniging en was tot in de laatste jaren nog regelmatig op de UDI-velden te vinden.

A. Verhoeven (2015) † 23-11-2019

Nol Verhoeven bereikt in 2015 de mijlpaal om 70 jaar lid te zijn van onze vereniging. Hij is ruim 50 jaar actief geweest in de onderhoudsgroep van het sportpark. Daarnaast is Nol nog altijd een fanatiek supporter van het eerste team en bij vrijwel elke thuiswedstrijd aanwezig. Ook de wedstrijden van zijn kleinzonen worden regelmatig bezocht. Daarnaast mag het G-voetbal op zijn warme belangstelling rekenen en dus is hij er altijd bij wanneer die afdeling iets organiseert.

A. Tiebosch (2013) † 06-07-2021

Ad was vijftien jaar lang actief geweest als bestuurslid PR-zaken en zat 32 jaar in de PR-commissie. Hoewel Ad daarna formeel een stapje terug had gedaan was hij nog altijd verantwoordelijk voor veel publicaties van de vereniging zowel intern als extern. Denk bijvoobreeld aan het verzorgen van de stukjes voor in het Udens Weekblad, alle media in de regio voorzien van informatie over UDI en organiseren van de UDI-pool. Maar hij was ook actief bij organisatie van de jubilarissenavonden en activiteiten vanuit de KNVB op Parkzicht. Werd in 2002 al benoemd tot lid van verdienste.


Leden van verdienste

Hieronder volgt een overzicht van de leden van de vereniging welke voor hun bijzondere verdiensten door het Algemeen Bestuur zijn gehuldigd Lid van Verdienste. Achter de naam staat tussen haakjes het jaar waarin de benoeming heeft plaatsgevonden.

T. v.d. Akker (2009)

Nadat hij op doktersavdies moest stoppen met actief voetballen werd Tiny in 1972 grensrechter bij het tweede elftal. Later werd hij leider van dat team en sindsdien is hij actief geweest als leider bij diverse seniorenteams en bovendien ook nog enkele jaren als leider/trainer bij de E-pupillen en A-junioren.

W. v.d. Berg (2007)

Wim is in 2006 afgetreden als lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Hij heeft ruim twaalf jaar de taak van penningmeester vervuld.

R. v.d. Boogaard (2008)

Richard debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal en speelde daarin bijna 500 wedstrijden. Hij is vele jaren aanvoerder geweest van het eerste elftal.

F. Borgsteijn (2010)

Het feit dat hij gedurende tien jaar actief is geweest in het Algemeen Bestuur van de vereniging was reden om Frans te benoemen als lid van verdienste. Frans begon binnen de vereniging als Jeugdvoorzitter en stapte later over naar de functie van voorzitter van de seniorenafdeling waarbij hij enkele jaren beide functies gelijktijdig bekleedde. Daarnaast kon men altijd een beroep op hem doen voor werkzaamheden bij de organisatie van evenementen.

M. Boselie (2007)

Mario is een markante verschijning binnen de vereniging die inmiddels al bijna twintig jaar verantwoordelijk is voor de techniche zaken rond het eerste elftal en als voorzitter van de TC gedurende die periode deel uit maakt van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is hij ook actief bij de organisatie van diverse evenementen binnen de vereniging waarbij zijn vele contacten vaak worden ingezet voor het regelen van het een en ander.

L. v.d. Burgt (1995)

Na een jaar als groepsleider van de E-pupillen maakte Leo in 1986 de overstap naar voorzitter van de jeugdafdeling. Gedurende tien jaar is hij in die functie actief geweest en aldus betrokken geweest bij de enorme groei van de vereniging in de jaren negentig. Op dit moment is hij nog steeds actief binnen de veteranenafdeling als speler/leider.

R. Ceelen-Dekkers (2023)

Ria werd ooit door een voorzitter 'voetbalmama' van UDI vanwege haar enorme betrokkenheid bij de club. Ze heeft jarenlang zelf als speelster meegedaan en heeft zich ook als vrijwilliger ingezet. Ze heeft meidenteams getraind, Vrouwen 30+ opgericht en was lid van de jubileumwerkgroep voor Vrouwenvoetbal. Met andere woorden, een duizendpoot voor onze vereniging en het vrouwenvoetbal in het bijzonder.

L. Dekkers (2003)

Ondanks de vele functies welke Bert bekleed heeft binnen de vereniging is hij vooral bekend om zijn rol als secretaris van de jeugdafdeling. Als iemand iets wil weten over de voorbije 40 jaar binnen de vereniging is Bert met zijn eigen archief dikwijls een handige vraagbaak.

Carla Doeleman (2015)

Carla stopte na tien jaar actief te zijn geweest als voetbalster enkele jaren maar keerde veertien jaar geleden terug als leidster binnen de G-afdeling. Inmiddels is ze al elf jaar groepsleidster van deze groep en heeft ook nog een tijd het groepsleiderschap van de meisjesafdeling vervuld. De wijze waarop ze leiding geeft binnen de G-groep en ervoor zorgt dat spelers zowel binnen als buiten het veld zich kunnen ontwikkelen is een voorbeeld voor velen. Ook de voortrekkersrol bij de deelname van de G-voetballers van UDI aan de Special Olympics World Games in Los Angeles is door eenieder als bijzonder positief ervaren.

Co Doeleman (2012)

Co begon veertig jaar geleden als jeugdleider en was vele jaren leider en trainer bij diverse teams. Bovendien is hij al geruime tijd een van de drijvende krachten achter het G-voetbal binnen UDI. HIj  De laatste jaren is hij bovendien ook zeer actief in de materiaal- en onderhoudsgroep van de vereniging.

J. van Duijnhoven (2000)

Hoewel Jos ook vele jaren actief is geweest als leider bij jeugd en senioren kennen de meeste mensen hem vooral in verband met zijn activiteiten voor het innen van de contributies binnen de vereniging. Jos is hiervoor inmiddels al sinds 1973 actief.

H. van Gogh (1995)

Hoewel Harrie "slechts" zes jaar voorzitter is geweest van de vereniging is onder zijn leiding toch veel gebeurd om de vereniging in moeilijke jaren op de been te houden.

S. Groenemans (2017)

Sjef is inmiddels al vijftien jaar actief voor de vereniging. Hij heeft zitting gehad in het AB in de functie van PR en Communicatie. De afgelopen vijf jaar was hij voorzitter van de seniorenafdeling. Hij viel daarnaast op doordat hij niet voor eigen parochie sprak maar het belang van UDI als totale vereniging steeds voorop stelde.

Mevr. Th. v.d. Heijden (1998)

In 1973 staat Thea mede aan de wieg van de start van het damesvoetbal binnen de vereniging. Na 25 jaar actief te zijn geweest stopt zij als actief speelster maar nog regelmatig mogen we haar verwelkomen bij wedstrijden op ons sportpark waarbij de aandacht niet alleen uitgaat naar het eerste team maar ook andere teams bekeken worden.

G. v.d. Hoven (2017)

UDI heeft Gert van den Hoven vooral leren kennen omdat hij twee keer in het Algemeen Bestuur zitting heeft genomen op het gebied van horeca in verschillende perioden. Daarnaast was hij jaren leider en elftalbegeleider. Meest memorabel is hij vooral als grote drijvende kracht achter de modernisering van de horeca/kantine van UDI’19..

H. Janssen (1996)

Harrie heeft zes jaar lang deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur en was daarbij de verantwoordelijke voor materialen en gebouwen. Voor velen staat Harrie dan ook synoniem met de vele bouwactiviteiten welke de laatste decennia binnen de vereniging zijn uitgevoerd. Ook na zijn aftreden als lid van het Algemeen Bestuur bleef hij betrokken bij alle nieuw- en verbouwactiviteiten van de vereniging.

F. Mikkers (2007)

Frans is een man welke bijna dertig jaar deel uit heeft gemaakt van het jeugdbestuur van de vereniging. Naast groepsleider was Frans ook actief in de kampstaf van de NKS-kampen en later mede-organisator van de eigen jeugdkampen van de vereniging. Ook heeft hij vele jaren meegedraaid in de zaterdagdienst voor de jeugdwedstrijden. De laatste tien jaar voor zijn aftreden in 2007 was hij verantwoordelijk voor het jeugdbudget in de functie van penningmeester/budgethouder van de jeugdafdeling.

A. Stuiver (2022)

Ad heeft zelf niet gevoetbald bij UDI’19, maar zich op andere gebieden erg verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Zo kennen we hem als scheidsrechter, EHBO ‘er, keeperstrainer. hoofdsteward. medewerker voetbalkampen en ga zo maar door. Je kunt hem dus terecht een echte duizendpoot noemen en een voorbeeldig vrijwilliger.

M. Timmers (1994)

Al bijna vijfentwintig jaar is Tinie actief als wedstrijdsecretaris van de seniorenafdeling. Bovendien is hij zelfs al bijna dertig jaar verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging. Sinds vorig seizoen neemt hij ook de taak als wedstrijdsecretaris van de jeugdafdeling waar. Naast deze taken verleent Tinie hand- en spandiensten voor vele andere zaken binnen de vereniging.

M. Verhofstad (2019)

Mari heeft zich al jarenlang ingezet voor de vereniging. Hij is begonnen als leider en werd nadien groepsleider bij de jeugd. Vervolgens was hij jaren betrokken bij de begeleiding van het vaandelteam. Ook was hij medeorganisator bij diverse club-activiteiten o.a. de jaarlijkse UDI-open dag. Onlangs was Mari één van de drijvende krachten bij “100 jaar vluchtoord = 100 jaar UDI’19”

H. Verstegen (2019)

Hennie zet zich al jarenlang in voor de vereniging. Hennie is begonnen als leider en trainer van diverse jeugdteams. Is nu al meer dan 40 jaar verenigingsscheidsrechter. Zowel op zaterdag als zondag is hij actief om een wedstrijd te leiden. Hennie is een trouw lid en een voorbeeld voor elk UDI-lid.

A. van Vuuren (1994) † 16-04-2024

Ton begon als twintiger als wedstrijdsecretaris van de jeugdafdeling en heeft die taak 19 jaar verricht. In 1994 is hij overgestapt naar de KNVB waar hij inmiddels binnen het district Zuid II een belangrijke rol speelt in de organisatie van het jeugdvoetbal in het algemeen en onze regio's in het bijzonder.

K. van der Wijst (2014)

Kees was aanvankelijk vooral bekend als spits van UDI 1 maar hield zich vervolgens als vrijwilliger bezig met de jeugd. Naast leider bij de NKS sportkampen is Kees ook lange tijd groepsleider bij de F-pupillen geweest. Daarnaast is Kees al lange tijd actief in de PR-commissie en de jubileumcommissie. Tenslotte is Kees een van initiators geweest van de start van het veteranenvoetbal waar hij zelf nog regelmatig de voetbalschoenen aantrekt.

H. van Zutphen (2019)

Harold zet zich al jarenlang in voor de vereniging op bestuurlijk en organisatorisch gebied. Aan de jubileumcommissie ‘100 jaar UDI’19’ heeft hij vele uren sturing gegeven. Door zijn vrijwillige en nauwe betrokkenheid is hij een vraagbaak voor velen en is Harold een voorbeeld voor ieder lid van UDI’19.


Leden van verdienste welke ons helaas ontvallen zijn

J. Kloosterman (van foto uit 1959 tijdens 40-jarig jubileum) †

Jan was een echte clubman en was altijd in de weer voor de UDI-jeugd. Tevens zorgde hij voor de contribuitie-inning, het stempel contributiekaartje..

M. van Bakel (van foto uit 1959 tijdens 40-jarig jubileum) †    

Marinus was ook altijd bezig met zijn UDI, zette zich voor diverse functies in.

A. v.d. Boom (2016) 17-11-2017

Toon was behalve een begenadigd voetballer die jarenlang UDI-2 als aanvoerder leidde ook op andere fronten actief voor de vereniging. Hij was lid van het Algemeen Bestuur, trainer en leider, organisator van diverse evenementen en medewerker van de PR&Communicatie groep van UDI’19. 

T. v.d. Burgt (2009) † 21-12-2022

Gedurende 13 jaar speelde Tino in UDI 1 waarna hij speler/leider werd van oud-UDI waarin hij nog 20 jaar actief was. Tino was vele jaren medewerker binnen de vereniging in functies als leider, trainer, verzorger en assistent-scheidsrechter bij zowel de jeugd als de senioren/dames. Bovendien zette hij zich in voor de Kidsclub van UDI.

A. Claassen (2016) † 23-11-2020

Ad kwam in 2002 bij de vereniging waar hij begon als scheidsrechter en ook al snel zeer actief was in de groep vrijwilligers die het onderhoud van de accommodatie uitvoert. Als contactpersoon tussen de groep vrijwilligers en het bestuurslid accommodatie regelt hij de verdeling van de taken en is daarmee een zeer belangrijke schakel in het werk wat door deze groep wordt verzet op de maandag en vrijdag en uiteraard in de zomermaanden.

W. van Hooft (1997) † 13-02-2000

Wim is met zijn familie vanaf begin van de jaren zeventig bijna vijftien actief geweest voor de verspreiding van het weeknieuws en het clubblad. Vanaf het midden van de jaren zeventig tot aan zijn overlijden in 2000 was hij actief als algemeen medewerker in de onderhoudsgroep van de vereniging waarbij hij veel klusjes heeft gedaan. Ook was Wim tien jaar medeorganisator van de wekelijkse kaart- en kienavonden in het clubhuis.

J. de Klein (1959) † 12-08-2008

Vanaf 1942 was Jan lid van de vereniging. Jan staat met name bij de oudere ons bekend als een begenadigd voetballer, jarenlang was hij de snelle linksbuiten in het vaandelteam. Nadat hij in de jaren 60 enkele jaren leider en trainer was bij de jeugdafdeling begon Jan in 1976 met de activiteiten waarom hij het meest bekend werd binnen de vereniging. Vele decennia (tot 2000) was Jan de Klein verantwoordelijk voor de perfecte belijning van de wedstrijdvelden op ons sportpark.

M. van Geelkerken (2009) 31-10-2020

Maarten was 41 jaar lid van de vereniging. Meer dan 25 jaar daarvan was hij actief als trainer/leider, eerst bij de C-junioren en later vele jaren, met veel plezier, bij de G-afdeling.

J. de Groot (2009) 04-01-2021

Maar liefst vijftig jaar heeft Jos actief gevoetbald bij UDI'19 en daarnaast was hij al zestig jaar lid. Al geruime tijd was hij actief als vrijwilliger bij de onderhoudsploeg waarbij hij de zorg heeft voor de accommodatie en het hoofdveld in het bijzonder.

P. Jurjus (2013) 26-12-2021

Piet was lid sinds 1990, maar was voordien ook al geruime tijd actief bij de club. Begonnen als leider bij de F-jes en toen ook jaren actief medewerker bij de E- en F-kampen. Daarnaast verzorgde hij inmiddels al meer dan 25 jaar al het interne drukwerk (voormalige UDI-blaadje en nu nog altijd clubblad "De Voorzet"). Ook was Piet al meer dan 10 jaar vaste medewerker bij de KNVB voetbaldagen.

P. van Lankvelt (2013) 01-01-2016

Piet was al heel lang betrokken bij de uitgifte van materialen op trainingsavonden en wedstrijddagen. Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal was hij op het sportpark te vinden om lootjes voor de wedstrijdbal te verkopen. Daarnaast heeft Piet nog verschillende andere werkzaamheden voor de club verricht.

R. Peters (2013) † 25-12-2022

Rien (Rinus) begon in 1979 als verzorger bij het eerste elftal en nam in 2013 na 34 jaren onafgebroken deze taak uitgevoerd te hebben afscheid. Hij maakte vele trainers en leiders mee en uiteraard vele kampioenschappen van het vaandelteam.

R. Raymakers (2006) † 05-09-2018

Ronny begon als A-junior aan het jeugdleiderschap en was in totaal negen seizoenen actief bij de C-junioren en later nog een aantal jaren bij de meisjesgroep. Als opvolger van Ton van Vuuren wist Ronny vanaf 1994 gedurende een periode van twaalf jaar de organisatie van de wedstrijden en toernooien binnen de jeugdafdeling in goede banen te leiden. Ook de organisatie van de weekendkampen deed ruim vijftien jaar een beroep op zijn medewerking. Daarnaast is hij actief in de PR-groep.

A. Tiebosch (2002) 06-08-2021

Ad was vijftien jaar lang actief geweest als bestuurslid PR-zaken. Hoewel Ad inmiddels een stapje terug had gedaan was hij nog altijd verantwoordelijk voor veel publicaties van de vereniging zowel intern als extern. Vele nieuwe technieken en ontwikkelingen (zoals teletekst en de website) zijn mede door zijn inspanningen binnen de vereniging gerealiseerd.

B. Schiltmans (2001) † 28-03-2018

Bennie begon zijn carriere in 1969 bij UDI'19 als vlagger van jeugd- en damesteams. Vanaf 1976 is Bennie bijna 25 actief geweest als verantwoordelijke voor de uitgifte van materialen op trainingen en wedstrijddagen. Vele jaren van die periode deed hij dat samen met Tom Nieuwboer.

A. Verhoeven (2015) † 23-11-2019

Nol Verhoeven is ruim 50 jaar actief geweest in de onderhoudsgroep van het sportpark. Daarnaast is Nol nog altijd een fanatiek supporter van het eerste team en bij vrijwel elke thuiswedstrijd aanwezig.

J. Verstegen (2012) † 26-08-2023

Jan keerde in 1972 terug bij UDI'19 en begon als leider van de jeugd waarna hij later overstapte naar de senioren. In totaal is hij 40 jaar onafgebroken actief geweest als leider binnen de vereniging.

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.