Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Waarom een vertrouwenscontactpersoon bij UDI'19?

Er kunnen zich binnen onze voetbalvereniging situaties voordoen waarin je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van andere leden, vrijwilligers of leiders. Waar zou dit ongewenste gedrag bijvoorbeeld betrekking op kunnen hebben? Te denken valt aan intimidatie (bijvoorbeeld op seksueel gebied), pesten, treiteren, discriminatie of vormen van geweld.

UDI’19 keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af en wil ongewenst gedrag situaties serieus aanpakken en opheffen alsmede nieuwe gevallen  in ieder geval trachten te voorkomen. Mocht zich bijvoorbeeld een hierboven genoemde situatie  voordoen, dan is de mogelijkheid aanwezig een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Deze  vertrouwenspersoon kun je op eigen verzoek benaderen voor een gesprek, waarbij je dan je verhaal kunt doen en waarnaar serieus door deze vertrouwenspersoon wordt geluisterd. De vertrouwenspersoon zal op basis van de informatie die jij hebt gegeven het probleem doorverwijzen naar personen en/of instanties teneinde een en ander op te lossen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon, die door het algemeen bestuur van UDI’19 is aangesteld voor onbepaalde tijd om als vertrouwenspersoon binnen de vereniging op te treden. Deze vertrouwenspersoon is opgeleid om met personen in gesprek te gaan naar aanleiding van problemen die ontstaan zijn door confrontatie met ongewenst gedrag. Indien een dergelijke situatie zich binnen de vereniging heeft voorgedaan en je behoefte hebt hierover te praten dan kan dit met de vertrouwenspersoon, die door de vereniging is aangesteld. De gesprekken die je voert met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Andere leden, leidinggevenden, vrijwilligers en/of bestuur staan hier volledig buiten.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon binnen UDI’19?

De vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging is Kees van der Wijst. Hij is te bereiken via 06-33970666 of via vcp1@udi19.nl.