UDI’19/CSU Strategisch Plan 2023-2028

Visie: 
Bij UDI’19/CSU staat het spelen van attractief voetbal, waarbij vermaak, plezier en tevredenheid in alle geledingen van de vereniging voorop.

Missie:
UDI’19/CSU is een amateurvoetbalvereniging waar het bieden van sportief voetbal vermaak, zowel prestatief als recreatief, zowel actief als passief centraal staan.

Strategische doelen

  • Vrijwilligers als drijvende kracht van de vereniging (ons bestaansrecht)
  • Bestuurlijk en uitvoerend hebben we het goed voor elkaar
  • Selectieteams senioren (m/v) en jeugd spelen op een zo hoog mogelijk niveau
  • Attractief voetbal met plezier en passie, met zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding
  • Talentontwikkeling voor iedereen
  • Gedegen financieel beleid
  • Goede accommodatie met voldoende ruimte om alle activiteiten te huisvesten
  • Heldere en frequente communicatie met onze
  • leden, sponsoren, KNVB en gemeente

Documenten