ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen2

IN MEMORIAM "Erevoorzitter Tiny Janssen"

Algemeen

Geschokt hebben wij kennisgenomen van het overlijdenn van onze zeer gewaardeerde Erevoorzitter TINY JANSSEN. Wij wisten dat de ouderdom hem parten speelde, hij is op donderdag 9 januari jl. op de respectabele leeftijd van 93 jaar overleden.

Tiny was voor velen in de voetbalwereld een bekend persoon, zowel bij UDI’19 als bij de verenigingen in de regio. Hij was meer dan 55 jaar lid van onze vereniging en zeer begaan met zijn club. Hij heeft vanaf 1964 bijna twintig jaar deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur. In eerste instantie als afgevaardigde van de jeugdafdeling , later als secretaris en uiteindelijk is hij tien jaar voorzitter geweest van de vereniging. Tijdens het voorzitterschap bij UDI’19 was Tiny tevens KNVB regio afgevaardigde afdeling Noord-Brabant Oost. Deze functie heeft hij ongeveer 20 jaar vervuld.

Voor zijn vele verdiensten voor UDI’19 is hij in 1986 benoemd tot Erevoorzitter van de vereniging. Door de KNVB is hij in 1989 onderscheiden met de Gouden Waarderingsspeld. 

Na zijn terugtreden bij de KNVB bleef hij erg betrokken bij de vereniging UDI’19. Tiny stond vooral bekend vanwege zijn rol als afsluiter bij de rondvraag tijdens de Algemene Leden Jaarvergadering. Hij blikte dan, op de hem zo kenmerkende wijze, terug op zaken, welke dat jaar in positieve of negatieve zin bij UDI’19 speelden. 

“Tiny hartelijk dank voor al je verdiensten voor UDI’19, rust zacht!”

Wij wensen zijn kinderen Henri, Theo en Maarten met echtgenote Brenda en kinderen Anne en Margit veel sterkte toe. Dit geldt ook voor de familieleden, vrienden en bekenden.

Bestuur en Leden UDI'19

 


Afscheid:

De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 14 januari a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Petrus aan de Kerkstraat te Uden.
Aansluitend zal de familie Tiny naar zijn laatste rustplaats begeleiden, bij Tonny, op de Algemene Begraafplaats aan de Bronkhorstsingel te Uden.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Tiny te nemen op zondag 12 januari a.s. van 11.00 tot 12.00 uur in de Stiltekamer van Christine Veldhoen Uitvaartzorg, Linie 9 te Uden.

In plaats van bloemen, liever een gift die ten goede komt aan de Hersenstichting. Collectebussen daarvoor zijn aanwezig.


 

 

Deel dit artikel

Advertentie
Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.