ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen

Terugblikken en vooruitzien; Algemene Ledenvergadering UDI'19/CSU

Algemeen

Een gezonde vereniging

Terugblikken en vooruitzien

Op maandagavond 28 oktober jl. belegde UDI’19/CSU haar jaarlijkse ledenvergadering. Zo’n 75 leden waren aanwezig in het Clubhuis om te horen hoe het Bestuur zich verantwoordde voor het door haar gevoerde beleid in het seizoen 2018/2019. Natuurlijk waren de leden ook benieuwd naar de financiële situatie van de vereniging, zeker na de viering van het 100-jarig jubileum afgelopen mei. Voorzitter Ben Tuithof opende de vergadering met een uitgebreide terugblik op het afgelopen seizoen, waarbij de viering van het jubileum natuurlijk de meeste aandacht opeiste. Hierna was de microfoon voor penningmeester Joep van de Geer. Joep kon met gepaste trots meedelen dat UDI’19/CSU een financieel gezonde club is. De vereniging sloot het seizoen af met een klein positief resultaat. Alle jubileumactiviteiten konden uit eigen middelen gefinancierd worden, waarbij vooral de inkomsten vanuit de Kerstveiling natuurlijk meer dan welkom waren. De vooruitzichten voor komend seizoen zijn ook hoopvol, maar voor het seizoen 2020/2021 stelde de penningmeester toch een contributieverhoging voor, enkel voor de jongste jeugd. De aanwezige leden gingen hiermee akkoord.

Samenstelling Bestuur

Bestuurslid Jan van Asseldonk (sport en maatschappij) nam afscheid na drie drukke jaren. Hij kan het werk als bestuurder van zo’n grote vereniging niet langer combineren met zijn baan in het ziekenhuis. De leden gingen daarna over tot de verkiezingen. Er waren twee herkiesbare bestuursleden; Ben Vogels (secretaris)  en Harold van Zutphen (organisatorische zaken). Ook werden twee nieuwe personen voorgedragen, te weten Ruud Geerders (horeca) en Leon Deijnen (sponsoring). De aanwezige leden maakten middels een schriftelijke stemming duidelijk achter de vier kandidaten te staan.

Rookvrije vereniging

Het Bestuur en met name Jan van Asseldonk kwam met het voorstel om van UDI’19/CSU een rookvrije vereniging te maken. UDI’19 dient volgens Jan mee te gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij en zich op te werpen als een gezonde vereniging. Na wat discussie stemden de leden in met het voorstel en daarom zal de gehele accommodatie van UDI’19 vanaf 1 januari 2020 rookvrij zijn. 

Rondvraag

In de rondvraag viel vooral op dat enkele leden zich enigszins zorgen maken over de bezetting van de EHBO-post in het weekend. Vanuit het Bestuur werd beloofd hierin actie te ondernemen.

Sluiting

Zoals men bij UDI inmiddels gewend is nam Erelid en oud-bestuurslid Minus van Eijl het woord om het Bestuur te bedanken voor haar inspanningen gedurende het afgelopen seizoen en verder om de bestuursleden veel wijsheid toe te wensen voor het lopende seizoen. Omstreeks 22.15 uur kon voorzitter Ben Tuithof de vergadering sluiten.

Zie foto's Algemene Ledenvergadering met dank aan Frans Geenevasen

Deel dit artikel

Advertentie
Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.