ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen1
UDI19
CSU

Beste leden, supporters en vrienden van UDI’19/CSU,

Inmiddels gaan we de derde week in van een voetballoze-periode, waarin we niet mogen trainen, spelen en geen andere activiteiten kunnen organiseren. Zelfs gewoon even gaan kijken als supporter bij een van onze teams of heel even naar UDI’19 voor een gezellig praatje of een bezoekje aan het clubhuis de “huiskamer” van UDI’19/CSU is niet mogelijk. In deze tijden besef je pas wat je mist en realiseren we ons hoe uniek onze vereniging dan ook is. Nu staan we noodgedwongen aan de zijlijn en is het nog onduidelijk hoelang deze periode zonder voetbal gaat duren. Schrale troost is dat dit niet beperkt is tot enkel het voetbal maar voor nagenoeg alle sociale en maatschappelijke activiteiten in ons dagelijks leven. Als vereniging respecteren en blijven wij solidair met de genomen maatregelen, hetgeen voorlopig alle activiteiten bij en onder de vlag van UDI’19/CSU geen doorgang vinden.

Gelukkig is UDI’19/CSU een financieel solide organisatie en hebben we de afgelopen jaren een sterk financieel beleid gevoerd. Dat geeft ons een beetje rust op de korte termijn in deze onzekere tijd. Echter zijn en blijven wij in belangrijke mate afhankelijk van de continue toestroom aan middelen, zoals sponsorgelden, contributies maar ook de horeca-inkomsten in de kantine. Wij verwachten dat die laatste categorie opbrengsten zwaar onder druk komt te staan door de coronacrisis. Juist omdat er in de laatste maanden enkele grote evenementen op het programma stonden, waaronder de Eastern Open, de KNVB bekerfinales en de traditionele Rommelmarkt van onze Supportsclub, genereren we dit seizoen fors minder inkomsten.

Ondertussen lopen onze vaste kosten gewoon door. Daar waar we deze kosten tijdelijk kunnen stopzetten zullen we dat ook direct doen en wordt onderzocht op welke wijze UDI’19/CSU aanspraak kan maken op de steunmaatregelen die de overheid heeft toegezegd. Ook daar is nog onzekerheid over. De uiteindelijke impact van de coronacrisis is op de financiën van UDI’19 is daarom nog moeilijk in te schatten maar we doen er alles aan om kosten te beperken en optimaal gebruik te maken van steunmaatregelen.

De contributie over het komende kwartaal zal begin april bij onze leden worden geïnd. Dat is voor nu ook nodig. De komende periode zal steeds meer bekend worden hoeveel tijd er nodig is om het virus te bestrijden. Wij brengen de financiële impact van de coronacrisis voor UDI’19/CSU in kaart en doen daarover verslag in de jaarlijkse ledenvergadering. Alsdan betrekken we onze leden ook bij een mogelijk tekort of surplus en de keuze hoe hiermee om te gaan.

Ondertussen voeren wij overleg met de KNVB en andere betrokken partijen. De verwachting is dat de KNVB a.s. dinsdag, na de mededelingen van het kabinet, haar standpunten/maatregelen zal communiceren. Als bestuur zullen wij u hierover informeren en voorzien van een aangepaste UDI’19/CSU kalender met de laatste informatie over afgelastingen of verplaatsing van de geplande evenementen.

Wij hopen dat u gezond blijft en dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten op ons sportpark.

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens het bestuur van UDI’19/CSU
Ben Tuithof

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.