ProgrammaUitslagenTrainingenAfgelastingen
UDI19
CSU
Woordje van de voorzitter

Woordje voorzitter

Ben Tuithof Ben Tuithof zondag 21 juni 2020 7 minuten

Beste UDI’19-leden en supporters,

We mogen weer naar UDI. Weliswaar met enige beperkingen, mogen we weer voetballen op ons sportpark. Voorlopig is dit nog even voorbehouden aan onze actieve jeugd en seniorenleden. Als bezoeker en trouwe UDI-supporter trainingen en wedstrijden bezoeken, men moet er nog even geduld voor hebben.

Een groot compliment aan onze organisatie en haar vrijwilligers. Die, na het groene licht van premier Mark Rutte, erin geslaagd zijn trainingen en het hele logistieke proces te organiseren binnen de geldende richtlijnen. Dat zij dit succesvol hebben gedaan blijkt wel uit de complimenten die wij van handhavingsambtenaren, politie en gemeente mochten ontvangen.  

Gedurende de afgelopen maanden zijn een aantal leden behoorlijk ziek geweest en weer hersteld. Echter zijn er enkele UDI-leden in deze periode overleden waarvan wij, vanwege de toen geldende maatregelen, slechts afscheid hebben kunnen nemen. Dit deden wij door een woord van dank op onze website en het sturen van een condoleance kaart. Wij doen deze mensen en hun families tekort voor hetgeen zij hebben betekend voor UDI’19. Op een geschikt moment zullen wij hier alsnog bij stil staan.

Pas als de “coronarook” om ons hoofd is verdwenen zullen we echt inzicht gaan krijgen wat de financiële consequenties zijn voor onze vereniging. Normaliter gaat de horeca aan het einde van het seizoen renderen. In die tijd komen er aanzienlijk meer bezoekers naar het UDI sportpark vanwege het naderend competitie einde en de evenementen die in deze periode plaatsvinden. Wetende dat deze inkomsten gingen wegvallen, zijn er medio maart de nodige acties gestart om de financiële risico’s voor de vereniging tot een minimum te beperken;

  • De prestatieve groep, jeugd en senioren, levert een aanzienlijk deel in van haar verdiensten.
  • De KNVB heeft besloten de afdrachten voor het laatste gedeelte van het seizoen niet te vorderen.
  • Het College van B&W heeft ons medegedeeld dat de huur van de accommodatie over het laatste kwartaal niet in rekening gebracht wordt.
  • Investeringen zijn uitgesteld en is er kritisch gekeken naar de uitgaven welke beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke.

Medio juli gaan wij de balans opmaken en denken wij, met de voornoemde acties en het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren, de schade tot een minimum te kunnen beperken. Tijdens de ALV (okt 2020) zullen wij uitgebreid verslag doen van de resultaten.

De groep die in de hoek heeft gezeten waar de hardste klappen zijn gevallen, onze sponsoren, hebben ons niet in de steek gelaten. Hiervoor willen wij hen graag bedanken. Daarnaast kan ik met trots mededelen dat onze hoofdsponsor en naamgever het sponsorcontract met een seizoen heeft verlengd, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Blijdschap bij Vrouwen 1 tijdens de wedstrijd tegen VDZ

Kijkend naar het nieuwe seizoen zien we het vrouwenvoetbal verder groeien met een 3e  (jeugdig) seniorenteam op zondag. Ook wordt gestart met het nieuwe initiatief rondom de leeftijdscategorie O23 op zaterdag bij de heren. En de verwachting dat ons vaandelteam serieus gaat meedoen om de prijzen. Kortom het belooft weer een mooi seizoen te worden.

Tot slot nog even terug naar enkele weken geleden. Uden was met haar ziekenhuis Bernhoven lange tijd het middelpunt van nationale aandacht gedurende de crisis. De mensen die hier dag in dag uit bijzondere prestaties hebben geleverd zijn wellicht familieleden, vrienden, buren of kennissen. Zij vragen ons dan ook om uiterst zorgvuldig met de geldende regels om te gaan omdat het gevaar voor een nieuwe coronagolf nog niet is geweken.   

Daarom doe ik een beroep op u allen, actief lid of supporter. Houd de communicatie nadrukkelijk in de gaten over de geplande activiteiten en de aanwijzingen te volgen van onze vrijwilligers die deze activiteiten begeleiden. Zij doen dit voor uw genoegen en wij moeten niet willen dat zij als handhavers moeten optreden. Wij rekenen op U!

Rest mij nog namens het voltallige bestuur van UDI’19/CSU u allen een bijzonder aangename vakantieperiode te wensen. Wij hopen u hierna weer te mogen begroeten op ons sportpark.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

 

Ben Tuithof

Voorzitter UDI’19/CSU

Deze site is ontwikkeld door ID and more.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info op Cookies en Disclaimer.